Encontro sobre vocabulario trobadoresco


Redacción

O coloquio internacional sobre vocabulario trobadoresco que se iniciou onte no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades remata hoxe coa presentación dunha nova versión do ´MedDB´, a base de datos que contén o corpus completo das cantigas medievais. Esta base de datos, construída e mantida polos investigadores e informáticos do centro, está dispoñible en Internet desde 1998, con máis dun millar de usuarios rexistrados e infinidade de buscas realizadas. A nova versión achega novidades de grande interese pois, ademais de modificar e ampliar as posibilidades de interrogación, permite visualizar os testemuños manuscritos que transmiten a lírica trobadoresca galego-portuguesa.

A devandita presentación terá lugar hoxe ás 18,30 horas, pero previamente haberá outros relatorios sobre a lírica galego-portuguesa, á que se poñerá en relación con outros lugares e linguas da Europa do momento. O programa prevé as intervencións das profesoras Ana Mª Ramos, da Universidade de Zürich, que falará sobre os vectores de circulación lingüística na poesía trobadoresca, e de Mª do Rosario Ferreira, da Universidade de Coimbra, que falará sobre a linguaxe que designa o espazo. Os profesores Juan Paredes, da Universidade de Granada, e Ângela Correia, da de Lisboa, ocuparanse do vocabulario propio das cantigas de escarnio e dos termos de escarnio de Johan Soarez Coelho, respectivamente.

Pola súa parte, o profesor Carlo Pulsoni, da Universidade de Perugia, buscará testemuños romances da voz ´sogliardo´e Yara Frateschi Vieira, da Universidade de Campinas, en Brasil, centrarase na presenza do corazón e dos ollos na lírica galego-portuguesa.

21 de out. de 2008

0 comentários :

Danos a túa opinión