A historia do idioma galego, na Semana Cultural de Galicia en México


Redacción

A segunda xornada da Semana Cultural de Galicia en México contou coa participación da secretaria xeral de Política Lingüística da Xunta, Marisol López, que na súa conferencia abordou a política lingüística en Galicia, o proceso de normalización do galego e as perspectivas de futuro.

A secretaria xeral fixo un repaso polo marco legal do galego e pola situación sociolingüística da nosa lingua na actualidade. Destacou o incremento das competencias lingüísticas dos galegos na lectura e na escrita, pero tamén o risco de fractura xeracional na transmisión do idioma cara aos máis novos. Respecto dos retos actuais, sinalou a necesidade de avanzar cara a igualdade real entre o galego e o castelán, pois “canto máis igualitaria sexa a situación das dúas linguas, máis sólida será a súa convivencia e tamén a dos cidadáns”.

Marisol López apuntou como eixes prioritarios da política lingüística en Galicia favorecer o prestixio social do galego, promover a transmisión lingüística primaria, apoiar a presenza do galego nas novas tecnoloxías, mellorar aínda máis as competencias e lograr unha maior presenza do galego nas institucións do Estado e nas da Unión Europea.

Posteriormente, o profesor de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago, Eduardo Moscoso, abordou a historia do galego desde o Imperio Romano ata o século XXI. Logo de ofrecer uns datos breves sobre Galicia e o galego, nesta charla expuxo as principais diferenzas entre as evolucións que sufriron o galego e o castelán, que foron as que conformaron as características actuais destas dúas linguas nos planos fonético, morfolóxico, sintáctico e léxico. Tamén fixo referencia á situación sociolingüística da lingua galega ao longo do tempo, e moi especialmente no momento actual.

A xornada de hoxe dará comezo cunha conferencia da profesora da USC Elvira Fidalgo, que falará da poesía medieval galego-portuguesa, e continuará cunha charla do historiador Elixio Villaverde, que abordará a historia do exilio galego en México.

22 de out. de 2008

0 comentários :

Danos a túa opinión