O Valedor do Pobo suxire a reforma da Lei da CRTVG


Redacción

O Valedor do Pobo, Benigno López, aposta porque o Goberno galego proceda á reforma da Lei de Creación da Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) para “garantir a súa obxectividade e neutralidade política no tratamento da información institucional (...) e para que se establezan uns criterios de acceso dos grupos políticos aos medios de comunicación públicos que respecten estes principios, a súa representación parlamentaria e a implantación política no ámbito territorial”.

Esta é a suxestión que realiza o alto comisionado do Parlamento a raíz da queixa presentada o pasado mes de xuño polo PPdeG na que reclamaba a intervención do Valedor ante a suposta "censura, falta de pluralidade, neutralidade e imparcialidade" na Televisión de Galicia. O presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, reiterou no último Debate sobre o Estado da Autonomía, celebrado a primeira semana de outubro, o compromiso de pechar antes de que finalice este ano o proxecto de reforma da CRTVG, a lexislación da cal está vixente dende hai 24 anos.

Para o Valedor do Pobo, esta é a vía para "fortalecer os instrumentos de garantía" respecto da información institucional e política e o dereito de acceso dos grupos políticos e sociais aos medios de comunicación de titularidad pública. Asemade, o alto comisionado tamén recomenda a constitución do Consello Asesor, xa previsto na lei de creación do ente, pero non desenvolvido. O Valedor do Pobo lembra que un dos obxectivos da programación é "manter unha liña de obxectividade, pluralismo e servizo ao pobo galego incompatible con ningún tipo de partidismo", polo que avoga por desenvolver os dereitos de antena para establecer "unhas pautas xerais de comportamento informativo acordes co pluralismo político, relixioso, social, cultural e lingüístico" e que "garantan a neutralidade informativa".

24/10/2008

0 comentários :

Danos a túa opinión