Os Grupos de Desenvolvemento Rural estarán operativos a comezos do 2009


Redacción

O conselleiro do Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, anunciou onte que os Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) estarán operativos a comezos de xaneiro do ano 2009 acurtando nun ano -con respecto ao período anterior- os trámites para iniciar a posta en marcha dos proxectos que levarán a cabo no ámbito recollido na nova metodoloxía Leader. Os GDR xestionarán proxectos nos 31 territorios definidos para a configuración dos grupos por valor de 148,8 millóns de euros de investimento público que mobilizará un investimento privado que rondará os 400 millóns de euros.

Neste sentido, Suárez Canal sinalou que "se trata dunha inxección de recursos moi importante nunha realidade económica como é a crise actual, que permitirá que este investimento chegue a un amplo tecido social, empresarial e veciñal na base territorial do medio rural, e que sexa un bo mecanismo para dinamizar proxectos, poñer en valor os recursos endóxenos dos territorios e dinamizar a economía destes núcleos rurais que normalmente o necesitan nunha situación delicada como a que estamos a vivir”. O conselleiro lembrou que o PDR aprobado a finais do ano pasado pola Unión Europea recolle un novo deseño do Programa Leader para o período 2007-2013, coñecido como a nova metodoloxía Leader e que se caracteriza por tres elementos fundamentais.

En primeiro lugar resaltou a necesidade de que os Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) encargados de executar o programa conformen estruturas realmente representativas do conxunto de axentes socioeconómicos, públicos e privados, do territorio de actuación, e cunha dinámica real de participación nas actividades do Grupo, incluída a toma de decisións. En segundo lugar, mencionou a reorientación en profundidade do destino dos fondos e o tipo de proxectos subvencionables, ampliando o abano de operacións elixibles dentro do programa, superando pasadas visións que identificaron desenvolvemento rural con turismo rural e priorizando os proxectos produtivos (xeradores de novos empregos e fontes de renda), cunha atención especial aos proxectos agroalimentarios e forestais innovadores; e dentro dos proxectos non produtivos aqueles cun maior efecto dinamizador e unha incidencia real nos servizos e a calidade de vida da poboación. A terceira novidade supuxo a modificación do modelo de xestión, reducindo a carga burocrática dos grupos para que poidan centrarse na planificación estratéxica, no acompañamento de procesos de desenvolvemento e na selección de proxectos.

Suárez Canal amosou a satisfación do seu departamento polo amplo consenso acadado na fase de configuración dos GDR, xa que a media de entidades sociais de cada grupo supera as 160, o que sitúa en 5.000 as entidades no conxunto do rural galego implicadas nos GDR. En canto á presentación de candidaturas, 26 territorios presentaron unha única candidatura, e nos restantes a Consellería do Medio Rural está levando a cabo un traballo que apunta a que finalmente haberá unha confluencia entre as diferentes propostas antes do mes de decembro, data na que está prevista que o consello de dirección de AGADER aprobe definitivamente as candidaturas e os proxectos presentados.

23 de out. de 2008

0 comentários :

Danos a túa opinión