Presentado o Plan de Dixitalización da CRTVG

A Comisión de Dixitalización entregou o Plan hai uns días

Redacción

A "Comisión de Dixitalización", creada para deseñar o Plan de Dixitalización da Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), presentou o pasado día 10 de outubro o seu primeiro borrador ao Director Xeral de Comunicación Audiovisual da Xunta, Manuel José Fernández Iglesias. O Plan, que contará cun orzamento de seis millóns de euros e se desenvolverá en dúas fases, ten como obxectivo eliminar as cintas do fluxo de traballo e xestionar os contidos dixitais, de xeito que sexan accesibles desde calquera computador dos medios de públicos galegos.

O acto de entrega levárono a cabo algúns dos membros da Comisión de Dixitalización: o secretario xeral da CRTVG, Carlos Monclús; o director da División de Recursos Económicos e Comerciais da CRTVG, Manuel Lago; o director do Departamento de Comunicacións e Relacións Externas da CRTVG, Pastor Lorenzo; o director xerente da TVG, Suso Iglesias; o director do Departamento de Produción da TVG e director da Comisión, José M. Rey-Cabarcos; o xefe do Servizo de Sistemas de Información da CRTVG, Anxo Piñeiro; e o asesor externo e redactor do Plan, Carlos Pedreira.

A dixitalización do ente público galego terá como obxectivo instaurar un fluxo de traballo sen cintas, onde os contidos audiovisuais sexan accesibles dende calquera computador de xeito automático e transiten pola rede de comunicacións corporativa. Todo o proceso centrarase basicamente nun sistema de xestión dos contidos audiovisuais, ao que se lle dotará das ferramentas específicas para cada tarefa.

Este proxecto, chamado "Proxecto Básico de Dixitalización da CRTVG, TVG e RG", define a tecnoloxía a implantar, o equipamento de hardware e software, as necesidades de espazo e acondicionamento, un plan de formación do persoal, e o calendario de actuación e opresupuesto. Neste senso, establece un proceso de implantación en dúas fases: a primeira delas ou "proxecto piloto" iniciarase en xaneiro de 2009, e a segunda ou "proxecto executivo" desenvolverase dende xaneiro de 2010.

20 de out. de 2008

0 comentários :

Danos a túa opinión