Simposio sobre toponimia e cartografía no ILG


Redacción

O Instituto da Lingua Galega (ILG) da Universidade de Santiago de Compostela, en colaboración co Consello da Cultura Galega celebrará entre o 28 de outubro e o 6 de novembro un simposio sobre o tema Toponimia e cartografía. O obxectivo deste encontro científico é ofrecer unha panorámica dos estudos que, dende distintas disciplinas, explotan cientificamente a conxugación da investigación toponímica e da análise cartográfica. Os participantes convidados son especialistas en xeografía, historia, dialectoloxía e historia da lingua que nos seus traballos tiran rendemento da representación cartográfica dos nomes de lugar.

Os temas das conferencias procuran ofrecer unha panorámica xeral dos estudos interdisciplinares de toponimia, especialmente das achegas feitas desde a xeografía, a historia e a lingüística. Por unha banda, cóntase coa participación de investigadores do eido da xeografía que están a traballar ou traballaron en proxectos vencellados coa toponimia; e, por outra, con colaboradores de proxectos e investigacións que aproveitaron a cartografía toponímica para obter resultados sobre a evolución e descrición dos sistemas lingüísticos.

As conferencias pretenden tamén dar a coñecer aos asistentes o estado de desenvolvemento destes proxectos, a metodoloxía que se está a utilizar, os resultados que deica agora se obtiveron e as perspectivas futuras.

24 de out. de 2008

0 comentários :

Danos a túa opinión