Dixitalización dos fondos da Real Academia Galega

Redacción

A conselleira de Cultura e Deporte, Ánxela Bugallo, e o presidente da Real Academia Galega, Xosé Ramón Barreiro Fernández, asinaron hoxe día 19 pola mañá, na Coruña, un convenio co fin de realizar unha copia dixital este ano e o vindeiro boa parte dos documentos que se conservan na biblioteca e o arquivo da Real Academia Galega (RAG). Estes traballos serán financiados con 149.000 euros pola institución Cidade da Cultura de Galicia. A decisión vén dada pola importancia para a cultura galega dos fondos que garda a Real Academia. O obxectivo é asegurar a súa conservación, facilitar o seu acceso e estudo e difundir á sociedade este patrimonio. Estes fondos bibliográficos e documentais, unha vez convertidos ao formato dixital, pasarán a formar parte dos fondos dixitais da propia RAG e tamén do Arquivo Nacional e da Biblioteca Nacional de Galicia. Tamén poderán ser consultados por toda a sociedade, e en especial polos investigadores interesados no seu estudo, a través de Internet.

A Consellaría de Cultura e Deporte está a traballar nun ambicioso programa de dixitalización, que pretende incorporar a cultura galega á sociedade do coñecemento. Por iso, coa Real Academia Galega a Consellaría de Cultura comeza a dixitalización dos fondos das principais institucións culturais do país e da súa documentación culturais, sexa escrita, sonora ou audiovisual. Desta maneira tanto o Arquivo Nacional como a Biblioteca Nacional están a colaborar coas principais institucións culturais nun proceso de modernización neste eido que ten un carácter estratéxico para o país.

Este fondo permitirá non só unha mellor conservación do patrimonio documental, e o seu mellor coñecemento e difusión, democratizando o acceso á cultura, senón tamén, e sobre todo, a recuperación de fondos documentais inéditos ou pouco coñecidos, pois moitos deles atópanse depositados fóra de Galicia e a reconstrución virtual de fondos fragmentados físicamente e dispersos entre varias localizacións. O plan de dixitalización dos fondos documentais da Real Academia Galega conecta e baséase no traballo que xa a está a desenvolver a propia institución. Por iso, o primeiro fondo que vai ser dixitalizado é o dos Irmáns de la Iglesia, figuras sobranceiras do Renacemento cultural galego do século XIX. En fases posteriores, o plan de dixitalización abordará outros fondos ata completar o elenco dos que integran o seu arquivo e a súa biblioteca, incluíndo o propio fondo documental da Academia Galega. Tamén se acometerá a dixitalización de fondos de personaxes senlleiros da cultura galega como Marcial del Adalid, Manuel Curros Enríquez, Leiras Pulpeiro, Eduardo Pondal, Villar Ponte, Suárez Picallo ou Pascual Veiga, entre moitos outros. Dixitalizaranse ademais unhas 8.000 páxinas de publicacións periódicas, correspondentes a 33 títulos ou cabeceiras e un total de 121.320 páxinas de fondos bibliográficos, correspondentes a 792 obras.Entre os tesouros da biblioteca da Academia dixitalizaranse obras de Concepción Arenal, Alfredo Brañas, José Rodríguez Carracido, Manuel e Miguel Colmeiro, Manuel Curros Enríquez, Joaquín Díaz de Rábago, Juan Durán Loriga, Manuel Murguía, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Nicomedes Pastor, Eduardo Pondal, Benito Vicetto ou José Villamil. As publicacións máis destacadas son: Estado Mayor (Lugo, 1811), Exacto Correo de España en la Coruña (A Coruña, 1810-1815), La Oliva (Vigo, 1856-1857), El Miño (Vigo (1857-1868), El Criticón (A Coruña, 1885), El Defensor de Galicia (A Coruña, 1856) ou La Ilustración de la Coruña ( A Coruña, 1860-1865).

19 de nov. de 2008

0 comentários :

Danos a túa opinión