Dicionario Enciclopedia do Pensamento Galego

Redacción

O venres 12, ás 12 horas, o Consello da Cultura Galega acollerá a presentación pública do Dicionario Enciclopedia do Pensamento Galego, coeditado polo Consello da Cultura Galega e a editorial Xerais e coordinado por Andrés Torres Queiruga e Manuel Rivas García e redactado por máis de coarenta colaboradores. No acto de presentación intervirán Ramón Villares, Presidente do CCG; Manuel Bragado, director de Edicións Xerais, e os coordinadores da obra.
A obra ten unha división en dúas partes: a primeira, un dicionario de autores, a segunda, unha enciclopedia que complementa temas, ideas e persoeiros que propiamente non caben na primeira. A razón delo é que trata de conxuntar un dicionario de pensadores galegos e unha visión temática que permita encadrar o labor filosófico no campo xeral da nosa cultura facendo un percorrido polo enteiro transcurso da nosa historia intelectual e da achega concreta a cento dez autores, ao mesmo tempo que a Enciclopedia propicia un amplo encadramento nos diversos campos da cultura: antropoloxía, pensamento científico, dereito, economía, estética, exilio, feminismo, literatura, matemática, medicina, nacionalismo, pedagoxía, política, prensa e relixión.
Para a redacción da parte enciclopédica escolléronse estudosos cualificados ordenados alfabeticamente intentando amosar unha visión mais global e panorámica do tema, recollendo problemas, preocupacións ou iniciativas que están presentes na cultura actual, sinalando as directrices históricas que seguirn ao longo do tempo.

10 de dec. de 2008

0 comentários :

Danos a túa opinión