“The Galician Way”, marca da cultura galega no exterior


Redacción

A Consellería de Cultura quere facer da cultura galega a canle principal para a proxección de Galicia no mundo. O forte impulso que durante esta lexislatura lle deu o departamento que dirixe Ánxela Bugallo á promoción no exterior da nosa cultura e dos nosos creadores potenciaranse co lanzamento de The Galician Way unha marca con imaxe unificada para a exportación da música, a literatura, as artes escénicas, as artes plásticas e o audiovisual galegos.

A conselleira de Cultura e Deporte, Ánxela Bugallo, e o director xeral de Creación e Difusión Cultural, Luís Bará -na fotografía- presentaron as liñas que marcarán o traballo a prol da proxección exterior da cultura galega no bienio 2009-2010. A partir da base sólida do traballo dos últimos catro anos, artellarase un novo impulso para a promoción internacional sustentado na creación e desenvolvemento das ferramentas específicas necesarias.

A primeira destas ferramentas é a creación da marca e a imaxe The Galician Way, un paraugas baixo o que se agrupan marcas específicas para a proxección exterior de cada un dos sectores da nosa cultura: Galician Tunes (música), Galician Books (literatura), Galician Art (artes plásticas), Galician Shows (artes escénicas) e Galician Films (audiovisual). A web thegalicianway.com agrupa toda a información dirixida ao exterior referida a estes cinco campos da cultura galega.

Sen renunciar a actuar en calquera espazo xeográfico, a Consellería fíxase unha serie de territorios nos que incidirá a acción exterior: a comunidade de países de lingua portuguesa, e moi especialmente Brasil; América do Sur; a Península Ibérica e Europa. A acción exterior de Cultura traballará a dúas bandas: na promoción internacional da lingua e da cultura galega e na proxección exterior das industrias culturais e dos seus produtos e servizos.

16 de dec. de 2008

0 comentários :

Danos a túa opinión