Prioridades e indignidade política

Martín Seco García
Dende o anuncio feito por Zapatero da creación dun fondo estatal extraordinario para o desenvolvemento de obras no eido local co fin de promocionar a creación de emprego nestes duros momentos de crise, de seguro que todos os políticos con inquedanza do noso Concello e moitos cidadáns preocupados se preguntarían a que obras adicarían os 2,7 millóns de euros que o noso municipio pode conseguir por esta vía.

Seguramente que o Concello de Vilalba non consigue todos os días cáseque 500 millóns das antigas pesetas, para o desenvolvemento de obras que tan necesarias poden ser para o benestar dos nosos veciños e con esa preocupación -e como non podería ser de outro xeito- os concelleiros socialistas comezamos a debatir sobre as obras que considerábamos máis necesarias para o noso Concello. Coa finalidade de consensuar as nosas prioridades, para logo defendelas no escenario político onde os veciños de Vilalba nos encargaron que defenderamos os seus intereses; ese escenario non pode ser outro que a Casa Consistorial e o marco, sen dúbida, ten que ser un pleno extraordinario, onde ante un tema de tal importancia todos os grupos políticos puideramos debatir sobre as nosas ideas para o desenvolvemento destas obras e así colaborar no ben común de facer un pobo mellor para todos.

Pero para a nosa sorpresa, o desenvolvemento democrático ao que nos tiña acostumados o anterior alcalde leva dado moitos pasos atrais dende a chegada do señor Criado á Alcaldía de Vilalba. Lonxe de ter un axeitado comportamento democrático e ser él mesmo quen convoque este pleno extraordinario, ou algunha comisión onde se puidesen escoitar todas as voces, adoita unha postura indigna do máximo representante dun Concello como o noso, con falsas acusacións de despilfarro pola convocatoria deste pleno polo noso grupo. Tendo en conta que hai só “uns días” negouse a rebaixar un chisquiño o seu elevadísimo soldo e nos atopamos despois coa sorpresa de que se adica a mercar dous vehículos novos para o seu propio uso nestes intres tan duros de crise, ou se adica a gastar os cartos de todos, en devolver festas e cuchipandas co irmandado pobo de Collado Villalba, ademais de outros gastos superfluos que poderían e deberían de ser revisados, iso sí que é austeridade Señor Criado!. Por isto é indigno cando acusa aos membros do Grupo Municipal Socialista de “irresponsabilidade política” e “tomadura de pelo” polo gasto que produciría un pleno extraordinario para as arcas municipais, agachando tras esa acusación a súa ineptitude para debatir coa oposición das problemáticas políticas do noso Concello e a falla de carácter democrático ao que nos está acostumando este señor a todos os vilalbeses, cando se nega a debatir ca oposición tanto fora como dentro da Casa do Concello.

Como se pode acudir a posturas completamente totalitarias, máis propias de antigas épocas escuras, utilizando a capacidade de decisión a ten o grupo de goberno do PP por ter a maioría suficiente para gobernar o noso Concello, sen ter en conta os dereitos dos membros de oposición ao control e fiscalización dos nosos gobernantes, senon... para que existe a democracia señor Criado? Gustaríalle ter o poder absoluto e que o resto dos grupos non puidésemos opinar sobre os temas do noso Concello por non ter a maioría para facelo?. Dende a oposición temos dereito a confrontar os nosos proxectos co grupo de goberno e lembrarlles a necesidade de dar resposta a moitos problemas dos veciños, ademais de simplemente facerlle chegar as nosas ideas que poden ser de utilidade para o desenvolvemento do traballo de goberno que, sen dúbida, vostedes teñen que realizar e que, moitas veces, semella que o fan sen ter en conta as prioridades veciñais e que gobernan só para satisfacer os seus propios intereses. E ademais, cando fale de irresponsabilidades e tomaduras de pelo, non dubide que a posibilidade de convocar este pleno extraordinario ven reflectida nas leis que permiten que un grupo político coa nosa representación convoque un pleno extraordinario incluso ata tres veces o longo do ano e que é a primeira vez que o facemos, porque precisamente por responsabilidade política só utilizaremos este dereito para temas onde consideremos de grande necesidade para os intereses dos nosos veciños.

Voltando ao tema -e dende un punto de vista máis persoal- se eu tivese a posibilidade de decidir que facer con este fondo, gustaríame que se priorizase a realización de obras para facer da nosa vila un lugar máis habitable para os nosos veciños, realizaría obras de urbanización das rúas máis desfavorecidas, poñería en valor os espazos públicos existentes no noso Concello (prazas, xardíns, parques infantís, zonas de esparcemento, espazos parroquiais...), melloraría o mobiliario público tan deteriorado no noso pobo, eliminaría as barreiras arquitectónicas que encerran na casa a moitos veciños, faría un esforzo en darlle un bó repaso ao noso casco histórico e as serias inquedanzas da súa asociación de veciños e, sen dúbida, tomaría medidas para mellorar a seguridade vial dos cidadáns do noso Concello. Por outra banda, priorizaría a necesidade de obras de traída e saneamento nas parroquías e crearía un plan de utilización de aglomerado en quente para as pistas da nosa zona rural, comezando polas máis necesarias. Ese lavado de cara que necesita o noso pobo é un berro de necesidade que todos os que amamos Vilalba consideramos inaplazable e que podería comezar xa, se os nosos gobernantes utlizan estes cartos, pensando nas prioridades dos veciños e non nas súas propias. Agardamos que así sexa e, senon, debería saber o Partido Popular que aquí estará a oposición para lembrarlles as súas obrigas en todos aqueles foros que fosen necesarios.
Imaxe: MXM

15 de dec. de 2008

0 comentários :

Danos a túa opinión