A faba de Lourenzá solicita a Indicación Xeográfica Protexida


Redacción

O Diario Oficial da Unión Europea publica hoxe o regulamento sobre a protección da Indicación Xeográfica Protexida Faba de Lourenzá, abrindo un período de seis meses de exposición para que calquera entidade, empresa ou particular do territorio da Unión Europea poida presentar algún tipo de alegación ao prego de condicións recollido na publicación. Deste xeito, iníciase o paso previo para o rexistro desta nova I.X.P. na lista de produtos europeos protexidos con selo de calidade. Transcorrido o prazo estipulado de seis meses, de non presentarse ningunha alegación, a Comisión Europea xa poderá aprobar o regulamento para a inclusión da Faba de Lourenzá no citado rexistro.

Hai que lembrar que a Consellería do Medio Rural xa aprobara no pasado mes de agosto a protección transitoria que permite a comercialización deste feixón co selo de Indicación Xeográfica Protexida dentro do Estado español, polo que a pasada colleita xa saíu ao mercado baixo o selo de calidade certificado polo Instituto Galego da Calidade Alimentaria. A Faba de Lourenzá protexida pola I.X.P. pertence á variedade local “faba galaica” e presenta unhas calidades específicas que a diferenza doutros produtos da mesma especie vexetal, debido ás condición edafolóxicas e climáticas da zona e ás técnicas tradicionais de cultivo mediante as que se produce a faba. Este feixón de tamaño grande ten unha elevada capacidade de absorción de auga e un excepcional comportamento en cocción.

17 de feb. de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión