Monográficos de inglés audiovisual en A Coruña, Compostela e Vigo


Redacción

Tras o éxito de convocatoria e o alto nivel de satisfacción do alumnado dos monográficos organizados nas pasadas edicións polo Consorcio Audiovisual de Galicia e a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria nas EOI de Santiago e Vigo, para os que se recibiron máis dun centenar de solicitudes, estes organismos asinaron unha addenda para prorrogar a súa colaboración. Para o 2009 amplíase o número e duración dos cursos, aumentando os monográficos de 30 a 45 horas e diversificando xeograficamente a oferta formativa, contando coa colaboración das EOI de Santiago e Vigo, que xa ofertaran as pasadas edicións, pero neste ano se suma tamén a EOI da Coruña. Os cursos, que serán impartidos polo profesorado das EOI, comezan hoxe e mañá e celebraranse de xeito simultáneo nas EOI da Coruña, Compostela e Vigo, dúas xornadas á semana, en horario de tarde, para posibilitar a compatibilidade horaria co traballo dos profesionais.

O Consorcio Audiovisual de Galicia subvenciona -en concepto de bolsa de formación- o 50% do custo das taxas de matrícula por monográfico e ofertará ademais unha serie de actividades extraacadémicas relacionadas cos contidos do curso (como visitas a rodaxes ou gravación de programas, organización de master classes, proxeccións de películas en versión orixinal, etc.). Estes monográficos xa se están tomando como referencia noutras comunidades autónomas, para implantar accións similares.

Os cursos están dirixidos principalmente aos profesionais do sector audiovisual, así como a estudantes que estean familiarizados coa lingua inglesa, e que desexen potenciar e ampliar as súas destrezas comunicativas sobre todo no ámbito da industria dos medios audiovisuais. Así, nas pasadas edicións contouse entre o alumnado con distintos perfís profesionais desta industria, como actores, directores, guionistas, técnicos, produtores, axentes de vendas internacionais, xornalistas, deseñadores gráficos, axentes culturais... Para acceder, o alumnado deberá acreditar o seu nivel de lingua mediante unha entrevista persoal para a que serán convocados unha vez se peche o prazo de inscrición.

O obxectivo é que o alumnado adquira ou mellore o seu nivel de competencia na expresión e comprensión de certos aspectos específicos da lingua obxecto de estudo, tanto na súa forma falada como escrita, que lle permita desenvolverse en situacións coas que se poida atopar no seu ámbito profesional específico, proporcionándolle a información sobre as características fonéticas, as estruturas e normas de interacción comunicativa que poidan ter influencia nas situacións laborais e sociais máis frecuentes coas que se van enfrontar.

9 de feb. de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión