Pedro Ugarte e Manuel Rivas, Premios Caixanova


Redacción

O xurado dos Premios de Xornalismo de Caixanova anunciou en Pontevedra o nome dos gañadores da XXX edi­ción do premio Julio Camba e VI edición do premio Francisco Fernández del Riego, que foron outorgados, respectivamente, ao xornalista Pedro Ugarte -na fotografía- e ao escritor Manuel Rivas, por senllos artícu­los publicados o ano pasado no xornal El País.

Segundo explicou o presidente do xurado, o escritor Alfredo Conde Cid, o artigo merecedor do pre­mio Julio Camba está escrito por Pedro Ugarte e trátase da co­lumna "La descendencia", publica­do na edición para o País Vas­co de El País o 1 de novembro de 2008, un texto que "podería asinar o propio Julio Camba", e no que reivindica a paternidade. O Premio Francis­co Fernández del Riego outorgóuselle ao escritor e xornalista galego Ma­nuel Rivas, polo artigo "La mesa cósmica de Piñeiro".

19 de feb. de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión