A Asociación de Periodistas de Galicia celebra a súa Asemblea Xeral Extraordinaria en Santiago de Compostela

Javier García Sánchez, Moncho Paz e Octavio Rodríguez
Redacción

A Asemblea Xeral Extraordinaria da Asociación de Periodistas de Galicia (APG) reelixiu no serán do mércores día 25 á Xunta Directiva, que estará presidida novamente por Arturo Maneiro. Tamén se aprobaron algunhas modificacións na composición da mesma que serán introducidas nos estatutos da entidade.

Durante a Asemblea, que se celebrou no Hotel Puerta del Camino de Santiago de Compostela, informouse sobre a iniciativa de participar na Federación de Asociacións da Prensa de Galicia, en consonancia cos obxectivos da APG de levar a cabo iniciativas conxuntas con todas as institucións profesionais de xornalistas da nosa Comunidade e do resto do Estado español.

A Directiva que comeza esta nova andaina da entidade -fundada en 1995- estará integrada por: Arturo Maneiro (presidente); José Castro (vicepresidente primeiro); Ángel Botana (vicepresidente segundo); Javier García Sánchez (secretario); Fernando González Macías (tesoureiro); e cinco vocais: María Méndez, Moncho Paz, Alfonso Cabaleiro, Octavio Rodríguez e Arturo Cerviño.

A candidatura elexida propuxo para o seu nomeamento dos seguintes profesionais como vocais delegados nas catro provincias galegas, de acordo cos estatutos da entidade: Pury Arija (A Coruña); Margot Montero (Lugo); Xosé Rúas (Ourense) e Enrique Varela (Pontevedra). A proposta foi aprobada por unanimidade dos xornalistas asistentes.

Os novos directivos reafirmaron o seu compromiso de continuar co seu obxectivo de promover iniciativas entre as organizacións profesionais de defensa e promoción do xornalismo, por medio de actividades e publicacións que sirvan para dar prestixio á profesión. Neste senso, nos vindeiros días está prevista a saída á rúa do número 7 da revista Comunica.

26 de mar. de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión