A Deputación de Lugo fomenta a cultura en Meira


Redacción

A Área de Cultura e Deporte da Vicepresidencia Primeira da Deputación, dirixida polo nacionalista Antón Bao –na fotografía- vén de resolver as solicitudes de axudas do 2008 para as entidades e asociacións que desenvolven algún tipo de actividade cultural ou deportiva. Estas axudas, que están en período de xustificación e serán abonadas en breve, beneficiarán a 8 asociacións do Concello de Meira, amais do propio concello en diversas actuacións, sumando un importe total de 18.056 euros. Deste investimento, 17.056 euros foron destinados á promoción deportiva e cultural entre as asociacións e investimentos ao propio concello e os 1.000 euros restantes correspóndense con diversas actuacións de grupos tradicionais e bandas de música sufragadas directamente pola Área de Cultura e Deportes da Deputación.

A diferenza do que sucedía en tempos anteriores, na convocatoria das bases destas axudas estabeleceuse que só poderían concorrer a elas asociacións e entidades legalmente constituídas. Con esta medida a Área de Cultura e Deportes evitou que, como sucedía con anterioridade, tres ou catro veciños puidesen recibir subvencións para actividades que en moitos casos pouco tiñan que ver coa cultura. É salientábel tamén que na concesión destas axudas houbo unanimidade por parte de todos os grupos políticos á hora da súa aprobación na comisión de valoración, na que están representados todos os partidos.

Só no apartado cultural foron 441 entidades e 56 concellos os que recibiron a concesión de axuda no conxunto da provincia, cun importe total de 790.000 euros, chegando case a duplicarse o número de entidades beneficiarias do ano 2007, xa que o anterior goberno concedeu 245 axudas para actividades culturais a través do plan de cooperación con entidades veciñais.

Entre os criterios utilizados para a concesión destas axudas tívose en conta o interese e calidade da actividade, o uso e difusión do galego, a difusión dos valores culturais das comarcas lucenses, o impacto, repercusión e influencia no desenvolvemento cultural da poboación, a innovación e creatividade, a potenciación da participación da mocidade, a utilización dos recursos culturais e artísticos da provincia, a realización de actividades comarcalizadas, o arraigo social e as características culturais do contorno.

25 de mar. de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión