Revista de prensa: XORNAL DE GALICIA


Mitos no Goberno Feijóo


Xosé Antón Pérez Lema

A respecto da escolla de titulares de Consellarías e altos cargos de segundo nivel de Feijóo, transladáronselle á opinión pública algúns mitos:

1. Estariamos perante un Goberno de técnicos e expertos. A capacidade técnica, como a honradez, hai que llela supór a calquera. Porén, trátase dunha escolla fornecida nunha caste moi concreta: a dos funcionarios do máis alto nível. Non existiu escolla significativa entre os talentos da empresa privada, das profesións liberais, das nosas tres Universidades e do mundo social e sindical. E este coidado non evitou que un Conselleiro de Industria prometa un Plan Renove de 1000 euros por merca de automóbil e o Presidente lle corrixa.
2. Nos atopariamos diante dun Goberno de moita xestión e pouca política. Certamente, o baixo perfil políticoda meirande parte de conselleiros/as e cargos públicos é indubidábel. Mais non deixa de ser certa a evidente carga política da propia escolla: o Conselleiro de Educación coida que arrombar o galego do ensino é “un mandato electoral”e o Conselleiro de Cultura dí que o obxecto do seu Goberno, a cultura galega, é “unha limitación” e, xa que logo, non sería unha prioridade na súa xestión. O presidente fúndese nunha aperta cos presidentes de Ence e Iberdrola sen clarexar que vai pasar cos postos de traballo susceptíbeis de se crear cos Plans Industriais anexos á adxudicación eólica e sen formular un plan para os nosos comercios, hostaleiros e empresarios autónomos.
3. Suprímense varios Centros Directivos, o que suporía un grande aforro. E non hai tal, o aforro é ben miúdo. O verdadeiro aforro sería rematar coa duplicidade administrativa, suprimindo as catro Deputacións, agrupando concellos e requirindo do Estado a supresión dos Ministerios de Cultura e Vivenda e da Administración periférica. Mais para iso cómpre un novo Estatuto que o PP vetou na pasada lexislatura. Por outra banda, non se comprende xuntar Benestar con Traballo senón é para tirarlle o valor ás políticas social e de benestar, xusto no peor desta crise económica. Nin degradar ás políticas ambiental e de vivenda ao anexalas á política das infraestruturas.

Os mitos tenden a sublimar unha realidade máis mediocre. Cómpre non o esquecer.
_________________________________________
Artigo publicado en Xornal de Galicia e www.xornal.com

30 de abr. de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión