Ateos... e indeferentes

Moncho Paz


Cando en días pasados se fixo público o informe da comisión de investigación para esclarecer os abusos físicos e psíquicos sobre milleiros de raparigos en centros relixiosos en Irlanda, a primeira asociación mental que tiven foron varias secuencias da película Song for a Raggy Boy (Os nenos de San Xudas). Baseada en feitos reais, é a historia dun profesor laico que loita contra o réxime de castigos e medo nun reformatorio irlandés e garda semellanzas con moitos dos casos dados a coñecer recentemente.

Este feito estremecedor engádese a outros delitos de similar natureza que hai poucos anos viron a luz en Estados Unidos, ante os que a Igrexa Católica reaccionou con mornas condenas: o silencio e a lei canónica como resposta para agachar un tipo de prácticas que non teñen calificativo. Esta e outras situacións inciden na perda progresiva de adeptos que está a sufrir a institución nos últimos tempos. Segundo un estudo publicado polo CIS e a Universidade Complutense, nas novas xeracións máis da metade dos adolescentes se definen como ateos, agnósticos ou indiferentes.

______________________________________________
Artigo publicado en Xornal de Galicia e www.xornal.com

29 de maio de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión