Relación de Premiados no XIII Certame Benxamín Paz

Redacción

No Centro Cultural e Recreativo de Vilalba, segundo convocatoria realizada polo CEIP “Antonio Insua Bermúdez” coa colaboración da Asociación de Minusválidos Benjamín Paz e do Centro Cultural e Recreativo de Vilalba, ás 19.00 horas do día 7 de maio de 2009 reuníronse os membros que compoñen o Xurado do XIII Certame Literario Benjamín Paz, integrado por: Bernardo García Cendán (que actúa como Presidente), Félix Villares Mouteira, Xulio Xiz Ramil, Afonso Blanco Torrado, Xosé Antonio Pombo Mosquera e Xosé M. Felpeto Enríquez (que actúa como Secretario).
Despois do oportuno estudio dos traballos presentados ao Certame e das pertinentes deliberacións, o Xurado acordou outorgar os seguintes premios (pica na imaxe para ler a relación completa):


O acto de entrega de premios terá lugar no Salón de Actos do Centro Cultural e Recreativo de Vilalba o día 29 de maio de 2008, ás 19 horas.

11 de maio de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión