Xa está en marcha o Xacobeo 2010

Redacción

O Consello da Xunta aprobou o pasado xoves 14 de maio o informe preliminar sobre o Xacobeo 2010. No documento recóllense as principais liñas de acción cara á organización e xestión do vindeiro Ano Santo compostelán. Detállanse os ámbitos de actuación, as liñas de acción máis inmediatas en relación coa exencións fiscais e patrimoniais, a promoción, a programación e o acondicionamento das rutas e das infraestruturas do camiño, así como a sensibilización da poboación e a colaboración con outras entidades. No informe abórdanse propostas innovadoras cara ao Xacobeo 2010. Preséntase tamén un cronograma cos compromisos específicos, datas e lugares.

Segundo se explica no documento, para a Xunta de Galicia o Xacobeo 2010 debe ser un proxecto unitario do Goberno galego e contará coa supervisión directa do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo. O Ano Santo será un auténtico impulso para a economía galega cun gran impacto nos sectores turístico e cultural e de creación de emprego. A intención do Goberno neste eido é a de promover a recuperación, conservación e difusión do enorme valor patrimonial do Camiño e o apoio á creación dun novo patrimonio contemporáneo con capacidade de transcender e integrarse nas canles culturais internacionais actuais. Así mesmo, o informe ten en conta os criterios de sustentabilidade e respecto polo ambiente.

As accións relativas a exencións fiscais e patrimoniais abranguen medidas como a tramitación urxente das exencións fiscais co Goberno central de cara á xestión dos patrocinios necesarios para o financiamento. Todas as consellerías da Xunta de Galicia colaborarán en conxunto para acadar o éxito do proxecto.

No relacionado coa promoción, o informe preliminar recolle a necesidade de desenvolver unha estratexia de promoción selectiva e diferenciada, tanto no ámbito local, nacional como internacional que teña en conta os diferentes mercados. Así mesmo, recóllense medidas relacionadas coa identidade gráfica do Xacobeo. O programa de promoción será presentado ao Consello a segunda semana de xuño e executado no segundo semestre do ano. O informe recolle o uso intelixente das novas tecnoloxías, as redes sociais e a participación en eventos promocionais como as feiras de turismo. Do mesmo xeito, terase en conta a eficacia publicitaria do patrocinio e as colaboracións con editoriais internacionais de cara a que as publicacións xeradas polo Xacobeo acaden unha distribución global. Outras liñas promocionais que se recollen no documento son a consecución de certificados internacionais relacionados coa excelencia turística. Coidaranse especialmente os visitantes e peregrinos que se acheguen a Compostela o vindeiro ano. Intégranse tamén estratexias específicas: Xacobeo infantil, Xacobeo para maiores, Xacobeo accesible e promoción do Xacobeo nos nosos emigrantes.

O Ano Xubilar ofrecerá unha programación cultural deslocalizada. A consolidación do patrimonio contemporáneo sobre e para o Camiño e a realización de eventos únicos en espazos representativos do patrimonio arquitectónico de Galicia. Nesta mesma liña tamén se especifica a colaboración con outras entidades de cara á organización dos diferentes eventos que compoñerán o programa xeral.

No tocante ao acondicionamento de rutas e infraestruturas o informe valora a necesidade de realizar unha auditoría sobre a situación actual das rutas xacobeas e a implantación dun plan corrector destas, así como a posta en marcha de programas de voluntariado en diferentes áreas de actuación.

O apoio ao sector hoteleiro e a sensibilización da cidadanía forman parte dos obxectivos. Faise fincapé, no informe, na importancia da espiritualidade do evento. O Xacobeo 2010 impulsará a afluencia de visitantes nas épocas de menor afluencia co fin de que o Ano Santo se viva día a día con propostas innovadoras para realizar ao longo do ano. Será un evento que situará Galicia como unha referencia no ámbito mundial.

O programa definitivo será presentado en outubro de 2009.

19 de maio de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión