Concurso para director do CGAC

Redacción

O conselleiro de Cultura e Turismo, Roberto Varela, reuniuse o pasado luns día 8 cos membros do Padroado do Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC), aos que lles presentou as bases do concurso internacional a través do que sairá elixido o director/a do devandito centro. É a primeira vez, nos seus dezaseis anos de funcionamento, que o CGAC contará cun director/a a través dun concurso internacional no ámbito europeo. O obxectivo deste proceso, que ten como base o documento cero do sector do arte contemporáneo sobre boas prácticas en museos e centros de arte, é mellorar a imaxe pública do Museo, facer del un centro que achegue o arte moderno a tódolos galegos e que sexa cita obrigada para os visitantes de Santiago de Compostela, cunha programación de incuestionable calidade a nivel internacional.

Estas boas prácticas relaciónanse estreitamente co papel social dos museos e centros de arte contemporáneo e precisan do establecimento dun proxecto cultural ben definido, sobre o que estarán basadas tódalas actuacións.

É decisión da Consellería de Cultura e Turismo aplicar estes criterios unha vez avaliadas as experiencias previas noutros centros como o Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León ou o Museo Picasso de Málaga.

Un dos requisitos fundamentais nas bases do concurso será a presentación dun proxecto que defina os fines, valores, liñas, programas e obxectivos que os candidatos se propoñen conseguir ou desenvolver. Segundo os principios adiantados hoxe polo conselleiro, Roberto Varela, o proxecto de dirección do CGAC deberá ter en conta a opinión, participación e o logro do máximo consenso posible entre os expertos e interlocutores do mundo do arte e que relacione o proxecto artístico co esforzo económico esixido, tanto de construción ou rehabilitación do edificio, adquisicións, programas e persoal.

Acreditar experiencia na dirección ou xestión de museos ou centros de arte contemporáneo, coñecer ou ter vinculación co medio cultural e artístico galego e internacional así como posuir unha titulación universitaria con nivel de licenciatura son algúns dos requisitos que tera que cumplir o futuro director/a do CGAC. Ademáis, serán valorados os traballos de creación artística, os científicos, publicación e recoñecementos académicos no ámbito da cultura e do arte contemporáneo.

O candidato deberá presentar un informe/memoria coas liñas xerais do seu proxecto para o Centro Galego de Arte Contemporáneo cun horizonte de cinco anos. Deste xeito trátase de desvincular o seu mandato da duración dunha lexislatura política e de garantir o desenvolvemento do programa.

11 de xuño de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión