Convocatoria de Turismo para este verán

Redacción

A Consellaría de Turismo convoca 96 bolsas de formación especializada en oficinas de información para o verán 2009. A estas bolsas poden concorrer os técnicos superiores en información e comercialización turísticas, en axencias de viaxes, en secretariado bilingüe, os estudantes de turismo e os estudantes e licenciados na rama de humanidades que remataran os seus estudos nos últimos cinco anos.

A convocatoria pódese consultar na web da Consellería de Cultura e Turismo na orde do 18 de xuño de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva de bolsas de formación en oficinas de información turística durante o verán de 2009.

As oficinas de información turística repartidas polo territorio galego prestan un servizo importante aos turistas e visitantes e contribúen de xeito significativo a proxectar a imaxe de Galicia no exterior. Por iso, debido ao aumento do turismo na última década, a maioría dos concellos teñen hoxe oficinas de información turística abertas. Ante a necesidade de acadar suficiente persoal preparado, a Consellería de Cultura e Turismo convoca estas bolsas de especialización que permiten aos estudantes e titulados acceder ás prácticas tuteladas coa fin de actualizar e mellorar os seus coñecementos e habilidades.

Este ano, a Secretaría Xeral para o Turismo oferta bolsas aos municipios turísticos, a aqueles concellos onde hai oficina de información turística da Xunta de Galicia e aos concellos de menos de 15.000 habitantes que teñen oficina de turismo aberta durante todo o ano. Con este fin convócanse 96 bolsas de formación especializada en relación coa promoción turística. Na Coruña pódese obter bolsa nunha das 28 oficinas que cumpren os devanditos requisitos. En Lugo pódese facer prácticas nunha das 19 oficinas. En Ourense hai 22 oficinas nas que se pode obter a bolsa e en Pontevedra son 19 oficinas.

Poden optar ás bolsas de formación nas oficinas de información turística os técnicos superiores en información e comercialización turísticas, os técnicos superiores en axencias de viaxes, os técnicos especialistas en secretariado bilingüe, os estudantes de turismo, así como calquera estudante, os diplomados ou licenciados en turismo e licenciados universitarios da rama de humanidades. Estas titulacións deben estar finalizadas nos cinco anos inmediatamente anteriores ao momento do remate do prazo de presentación das solicitudes desta convocatoria.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado dende o día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia (23 de xuño de 2009). O prazo máximo para a tramitación e resolución da concesión das bolsas será de tres meses.

27 de xuño de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión