Mostra de Leopoldo Nóvoa en Vigo

RedacciónO Centro Sociocultural Fundación Caixa Galicia de Vigo acolle a partir de onte 25 de xuño e ata o 6 de setembro unha notable exposición sobre Leopoldo Nóvoa. A través dunha coidada escolma de obras pertencentes á Colección Caixa Galicia, preténdese salientar a achega deste pontevedrés universal á arte contemporánea. Ás portas do seu nonaxésimo aniversario, Leopoldo Nóvoa (Salcedo, 1919) preséntase coma un renovador, unha figura clave da aproximación da nosa plástica á vangarda internacional. Poderemos constatalo con “Leopoldo Nóvoa. Fondos da Colección Caixa Galicia”, na cidade olívica ata o 6 de setembro.No proceso creativo da obra de Leopoldo Nóvoa as ideas, sensacións e pensamentos ven a luz por medio de formas, cores e texturas. Na presente exposición poderemos ver nalgunhas das súas obras materiais coma area e sobre todo cinza, que achegan volume e forma a ese mundo de decadencia, do escuro e o sinistro, que pode ser entendido coma todo o negativo que nos rodea, pero tamén coma un renacer optimista da vida. Veremos ademais matices que abarcan desde o negro máis profundo a toda unha gama de brancos pálidos, introducindo cortes, liñas e furados nas súas obras, un universo de cráteres, camiños na terra ou ata feridas. A obra de Leopoldo Nóvoa achégase máis á escultura ou á cerámica que á concepción que tradicionalmente temos da pintura. Obxectos tridimensionais de formas austeras, limpas e a miúdo monocromas espértannos sensacións e ideas máis aló do puro decorativismo da abstracción contemporánea.Con exposicións como esta a Colección Caixa Galicia configúrase coma unha das coleccións corporativas máis importantes do Estado, unida a obxectivos de apoio á arte e ao patrimonio cultural. Pretende ser unha colección de arte contemporánea, que parte da arte galega do século XX e se abastece con fondos que transcenden xeograficamente, ofrecendo unha ampla perspectiva. A colección foise definindo na aposta polos novos valores galegos da plástica máis actual, cuxa obra comparte espazo co traballo dos seus antecesores, e recollendo interesantes achegas do ámbito español e internacional. Recentemente ampliáronse os seus fondos coa incorporación de trinta e seis novas obras, firma de Miró, Tapies, Gordillo, Chillida, Clave, Dalí, Picasso, Sorolla ou Barceló, entre outros. Na actualidade, conta con máis de 1.500 pezas.
26 de xuño de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión