Paridade institucional


Moncho Paz

Segue a polémica do recurso contencioso-administrativo presentado polos socialistas contra o decreto polo que se nomean os titulares dos departamentos da Xunta de Galicia, segundo o cal o actual Goberno autonómico non cumpriría co requisito legal da paridade. O Executivo defende a improcedencia deste recurso, co argumento de que se trata de dous procesos claramente diferenciados: o Parlamento elixe aopresidente e este, a súa vez, nomea aos conselleiros. Así o interpreta un informe da Asesoría Xurídica.

O capítulo segundo do Estatuto de Autonomía fai mención á elección parlamentaria do titular do Executivo; pero tamén di con claridade que a Xunta está integrada polo presidente e mailos conselleiros. Parece evidente que a figura do presidente non se pode separar do Consello e, por conseguinte, non tería sentido entrar no xogo das interpretacións. De ser así, estaríamos a falar de catro mulleres e sete homes no Consello actual, co cal a porcentaxe do sexo menos representado sería inferior ao corenta por cento, que é a esixencia establecida por lei para cumprir coa paridade.

26 de xuño de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión