A próxima derrota


Antón Baamonde

Así sucederán as cousas: o PP seguirá tirando do fío do idioma. Se perdura a asociación entre galego e imposición terá gañado a hexemonía moral e política. Mentres, o nacionalismo, desconcertado, estará no seu recanto impotente. Terá tendencia a radicalizarse neste tema coma noutros. Así que se irá, feliz, ao seu recanto. Deixará o espazo libre. Dada esa defección o PSdeG e o galeguismo institucional terán pouco espazo para manobrar. Será moi difícil construír un consenso sobre o idioma que non inclúa aos nacionalistas e co PP botando leña ao lume. Ao tempo, como unha pescada que se morde a cola seguirá aumentando o vínculo entre galego e nacionalismo.

Sen partner posible, o bipartito non terá opción algunha. O PP terá conseguido o seu obxectivo. Será unha derrota para o idioma, pero tamén unha derrota que levará da man outras morais, políticas e, por suposto, electorais. Todo isto, salvo, claro, que alguén reaccione. Que algunha iniciativa cívica ou política constrúa un novo discurso, unha nova civilidade en torno ao galego que poda volverse maioritaria e derrote a corrente de opinión que ve no galego unha pura opción individual fronte ao castelán que é o natural e imperativo.

20 de xuño de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión