Sebastián Romo no CGAC

Redacción

Despois da súa estancia no Museo de Arte Carrillo Gil de México, 'A vontade das cousas', primeira exposición retrospectiva da producción de Sebastián Romo (México, DF, 1973), amósase no Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC) de Santiago de Compostela debido aun intercambio entre ambas as institucións. Será a primeira exposición individual dun artista mexicano no CGAC, aínda que a colección do recinto, fundado en 1995, conta coa obra de varios mexicanos.

A mostra, que estará desde o 11 de xuño ao 31 de agosto, está composta por fotografías, debuxos e proxectos desenvolvidos en diversos espazos públicos e busca entretexer un espazo no que convivan as diversas manifestacións plásticas e visuais que Sebastián Romo (Cidade de México, 1973) desenvolveu ao longo de 15 anos de traxectoria. Salienta o traballo escultórico elaborado a partir da conxunción de distintos obxectos e materiais que adoitan facer referencia a métodos construtivos, modelos urbáns ou linguaxes arquitectónicas. No traballo de Romo conviven gran cantidade de medios e linguaxes artísticas, como o vídeo, a animación, a pintura, o debuxo, a escultura, o obxecto e a instalación.

Trátase, xa que logo, de presentar todo aquilo que acompaña o resultado final do proceso creativo do artista, é dicir, unha serie infinita de debuxos, bosquexos, obxectos e maquetas, que fan posible que nalgún momento termínese unha obra, sinala Palacios.
’A vontade das cousas’, título inspirado nun libro do filósofo Arthur Shopenhauer, está concibida como unha retrospectiva con características particulares, porque, á vez que abarca tres lustros de traballo de Romo, non se centra nas súas obras máis coñecidas, explica Víctor Palacios, comisario da mostra.

Con esta exposición búscase subliñar e outorgar un carácter prioritario aos procesos de traballo que anteceden á culminación dunha obra determinada. No caso de Romo, estes apuntamentos previos ou elementos concomitantes forman parte medular da súa práctica artística. Debuxos, bocetos, notas, textos, apuntamentos, pequenas maquetas, lixeiramente intervidos e collages conforman un suxestivo e revelador corpo de materiais que, sen lugar a dúbidas, coadxuvan á lectura e comprensión do traballo deste artista. Esta iniciativa dá á mostra un carácter museográfico particular e a experiencia do espectador poderá asemellarse a unha vista de taller onde documentos e estudos preparativos se entremezclan coas propias obras.

Para Palacios a obra do expositor, quen participou nun project room na pasada Feira de Arte Contemporáneo (ARCO) en Madrid, caracterízase pola súa emotividade, por ter unha grande carga poética, metafórica, nostálxica nalgúns momentos, efusiva e con moita enerxía noutros.

É a primeira vez que Romo exhibe debuxos. Por azares do destino sempre expuxera fotografía ou escultura. Aquí, no entanto, o debuxo permea a exposición, desde a animación até os cadernos de apuntamentos.

10 de xuño de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión