Axudas para as festas galegas

Redacción

Entre as actuacións de fomento do turismo son especialmente relevantes todas aquelas encamiñadas á conservación do seu patrimonio inmaterial, o realce e a difusión do acervo cultural e histórico dun pobo que constitúen tamén un atractivo para o turismo. Entre estas últimas atópanse as festas e eventos populares que na actualidade acadan unhas cotas moi altas de participación cidadá, tanto naturais do lugar como visitantes, o que implica que se consideren de gran interese desde o punto de vista da oferta turística complementaria.

A importancia crecente destas celebracións fai que moitas das festas sexan declaradas de interese turístico de Galicia, estatal ou internacional polas súas singulares características de orixinalidade e calidade, de capacidade de convocatoria, de participación e polo seu especial arraigamento as diferntes localidades.

Estas actuacións, que nun importante número son organizadas por entidades asociativas sen ánimo de lucro, dan a coñecer a extraordinaria diversidade de Galicia a través da gastronomía, da artesanía e das distintas tradicións das vilas dun xeito lúdico e festivo; supoñen, porén, importantes accións de difusión turística que constitúen un extraordinario incentivo para as economías locais que cómpre promover desde os poderes públicos.

Deste xeito, a Consellería de Cultura e Turismo, a través da Secretaría Xeral para o Turismo, quere optimizar os recursos dispoñibles, tanto de infraestrutura como humanos e económicos para contribuír á organización e promoción destes eventos.Por iso a Consellería de Cultura e Turismo, a través da Secretaría Xeral para o Turismo, apoia con 1.247.326 euros as festas populares e outros eventos de contido turístico da comunidade galega.

11 de ago. de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión