Entrar en Vilalba


Xulio Xiz

Parece que falar de comunicacións por estrada en Vilalba, na actualidade, non podería ser doutra maneira que de loubanza pola situación actual e as perspectivas de futuro, pero sempre hai motivos de queixa ou reivindicación, porque todo é mellorable.

Certo que se mellorou a estrada que desde Lugo vai por Rábade, que a media circunvalación desde as Sete Pontes ó Rañego significa un importante avance, e que as novas vías que se están construíndo van significar a impulsión definitiva de Vilalba como nudo de comunicacións, pero todo eso pódese perfeccionar.

Un dos aspectos a considerar é ese acceso directo desde a Autovía A8 e a vía rápida Ferrol-Vilalba ata o polígono industrial de Vilalba, pedida polos industriais do polígono, esixida polo Concello, e que se retrasa inexplicablemente. Se se quere “vender” Vilalba como lugar idóneo para a instalación de empresas non se pode regatear por máis tempo esta unión que poñería colofón perfecto ó entronque de Vilalba coas dúas grandes vías de comunicación que a van enlazar con todo o mundo. Esto, polo que se refire á comunicación en termos absolutos, e con visión de futuro.

Pero hai outro aspecto máis puntual, máis urxente, e que supoño constituirá ocasión diaria de perigo. Refírome á entrada en Vilalba pola Magdalena, desde a autovía, que parece calquera cousa menos un acceso á una Autovía aínda que estea en construcción.

A pasada semana, vindo de viaxe, advertín ó conductor ó que acompañaba, que iamos sair da Autovía pola saída que mellor nos levaba directamente ó centro do pobo para seguir viaxe a Meira. Tamén lle indiquei que tivera moito cuidado ó achegarnos á Magdalena.

Con aviso e todo, o conductor levou un susto cando de repente a vía de acceso a Vilalba se transformou nunha estreita corredoira –asfaltada, eso sí- na que todas as precaucións son poucas, cun paso que resulta estreito aínda que non veña ninguén enfrente. Como será este acceso, que está prohibido que pasen por el os vehículos pesados, que por alí non poden chegar á autovía.

Son cousas de palacio que por agora impiden o derrubo dunha casa existente nese cruce, xa expropiada e desocupada por certo. Este acceso da autovía faise a través da estrada que de Vilalba vai a Momán, da que é titular a Deputación Provincial, e que no tramo urbano recorre as rúas de Betanzos, a Ferrería e o Rolo. Polo que parece, non hai conflicto de competencias, e o concello de Vilalba ten a mellor das disposicións para facerse cargo das rúas que son estrada sempre que o organismo provincial bote unha man nas obras.

En fin, que as institucións terán que poñerse de acordo para axilizar os temas, pero é moito mellor que se tome cartas no asunto antes de ter que lamentar danos irreparables... Dito na fala coloquial, “é moito mellor que amañen o tema antes de que pase unha desgracia”.

O tema é urxente, por todos. Polos de fóra, que se atopen de repente cunha situación de perigo coa que non contan. Polos vilalbeses, porque non hai dereito a seguir sufrindo unha situación así.

19 de nov. de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión