Proposta institucional sobre a lingua do CCG

Redacción
O Consello da Cultura Galega (CCG) deu a coñecer onte unha Proposta institucional sobre a Lingua Galega ao Parlamento de Galicia, aprobada polo Plenario da institución. O documento foi presentado nunha rolda de prensa polo presidente, Ramón Villares, o secretario, Henrique Monteagudo, e o coordinador da Seccción de Lingua, Literatura e Comunicación, Vítor Freixanes.

Pouco antes Ramón Villares fixera entrega da proposta á Presidenta do Parlamento, Pilar Rojo, e remitira tamén o documento aos grupos parlamentarios. O CCG propón ao Parlamento que promovoa “a constitución dunha Comisiòn Parlamentaria que, oídas as institucións, colectivos e expertos que considere oportuno convocar, elabore unha proposta de desenvolvemento consensuado do Plan Xeral de Normalización Lingüística”.

O texto chama ao consenso social e político arredor da lingua, e convida ao Goberno da Xunta a non tomar medidas "que supoñan pasos atrás no proceso de recuperación do galego como lingua propia de Galicia, co obxectivo de situalo en pé de igualdade co castelán". Tamén asevera que as liñas mestras da política lingüística en Galicia, e "calquera modificación subsantiva da normativa legal vixente, deben ser arroupadas por un amplo consenso político, social e institucional".

Asemade, indica que "o funcionariado e o conxunto das institucións e servizos públicos deben estar suxeitos a especiais obrigas de capacitación e de uso do galego, en función dos dereitos que os cidadáns (os galegofalantes igual ca os castelanfalantes) teñen recoñecidos". En palabras de Ramón Villares, "é un texto moi respectuoso institucionalmente, pero firme".

21 de nov. de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión