O estado do galego

Fermín Bouza

Asistín a unha parte de Ecolingua 2009 como conferenciante e como oínte, e teño a sensación certa de que algo se move seriamente na área da defensa da nosa lingua e de que imos por bo camiño. Presididos por Antón Reixa e escoitados por Anxo Quintana, Presidente de Igea, puideron falar xentes diversas, desde os magníficos equipos de Normalización Lingüística ao Secretario Xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo. Houbo ideas e protestas, e houbo tamén un público excelente. Vin tamén un artigo de Carlos Callón en El País que non me entusiasma. Tamén tratarei de comentalo. Unha cousa mínima por diante: os datos coñecidos de uso do galego hai uns anos (2003) e moito antes (1992) son moi similares, e isto leva a Mauro Fernández, un excelente investigador de primeiro nivel científico, a manter que nese tempo (1992-1993/2001-2003) e con diversos datos (MSG-92, Censos e IGE) o uso do galego mantense aproximadamente nos mesmos niveis. O propio Mauro cóntao no seu papel do CCG. Nas enquisas pre e poselectorales do CIS hai un repunte (homoxéneo e coherente en termos de validez) do galego como lingua inicial no tramo de idade 19-24 anos. Isto último e o anterior é perfectamente compatible con caídas posteriores ou simultáneas no uso. Esperemos novos datos.

21 de dec. de 2009

0 comentários :

Danos a túa opinión