Obras no Hospital San Rafael de Castro de ReiRedacción


A Deputación de Lugo ven de adxudicar, no Hospital Psiquiátrico San Rafael de Castro de Rei, a realización de obras de pintado dos pasillos da ala central así como a substitución de ventanais exteriores por un importe de 38.000 euros. Tamén foron adxudicadas as obras de mellora da acometida de auga e a instalación de filtros autolimpantes adaptados á Normativa Europea de auga potable por un importe de 30.000 euros.A execución destes contratos son a materialización do compromiso da Vicepresidenta 3ª e responsable da área de Sanidade, a deputada Mª Xosé Vega Buján de dignificar as condicións de vida e traballo do persoal e pacientes no Hospital San Rafael a traverso da execución de pequenas obras mentras non se materialice a transferencia do Hospital á rede Sanitaria Pública do Sergas.E son a continuidade doutras obras realizadas anteriormente con cargo aos Orzamentos da Deputación Provincial dos anos 2008 e 2009, como poden ser a nova traida de auga dende a rede municipal de Castro de Rei, a modernización informática, a reparación dos tellados, baixantes e falsos teitos, a construcción de novos aseos no pavillón Torremolinos, a reforma dos aseos no pavillón Marbella, ou a adquisición dun grupo electróxeno e por un importe aproximado de 300.000 euros.


23 de mar. de 2010

0 comentários :

Danos a túa opinión