Presentada en Bruxelas a Gran Enciclopedia do Camiño

Redacción

Por primeira vez na historia edítase unha enciclopedia sobre o Camiño de Santiago na que ten cabida "todo o relacionado coa cultura xacobea e, por extensión, coa cultura europea, posto que ambas están indiscutiblemente conectadas". Así presentou a obra en Bruxelas onte pola tarde o seu director, o xornalista e profesor universitario Manuel Rodríguez.

Neste aspecto incidiu tamén o presidente do Intergrupo Parlamentario dos Camiños de Santiago, o eurodeputado galego Francisco Millán Mon, quen expresou a súa satisfacción "porque os responsables da obra elixisen Bruxelas, capital de Europa, como un recoñecemento da dimensión europea do Camiño". O eurodeputado explicitó que a perspectiva europea "quere estar moi presente na enciclopedia" á que cualificó como unha "obra ambiciosa" que dá unha "visión omnicomprensible" do que representou o Camiño ao longo da historia.

Xunto con Millán Mon, participaron na presentación a directora da oficina belga da Fundación Galicia Europa, Ana Ramos Barbosa, e o editor compostelán responsable da publicación, Antonio Couto Rego (Edicións Bolanda).

A enciclopedia ofrece a visión máis completa do Camiño de Santiago desde as orixes até a actualidade a través de dezaoito tomos nos que "resólvense todo tipo de dúbidas sobre unha das peregrinacións máis importantes do mundo, a xacobea, coincidindo, precisamente co seu Ano Santo", destacou Manuel Rodríguez. Para iso contouse coa participación de máis de corenta expertos, tanto nacionais como estranxeiros, "dedicados ao estudo, análise, investigación e divulgación da cultura xacobea no mundo".

Ademais dos especialistas, colaboraron na obra asociacións e confrarías do Camiño, peregrinos, centros de estudos xacobeos e universidades de diferentes países do mundo, que enriqueceron este gran proxecto definido polo seu director como "a primeira enciclopedia europea", posto que "engloba a cultura común que esta vía histórica ha permitido ganduxar ao longo dos séculos". Pero a obra, como o propio Camiño de Santiago, transcende as fronteiras europeas para chegar alá onde chegou a figura do apóstolo Santiago e a propia Ruta Xacobea, lugares tan recónditos como Perú, Nova Zelandia, Cabo Verde, Israel ou Filipinas, entre outros moitos.

Fotos, gráficos, ilustracións e mapas
Unha información, complementada con máis de dous mil fotografas e cen gráficos, ilustracións e mapas, e estruturada co obxectivo de facilitar unha rápida, rigorosa e exhaustiva consulta. Esta gran enciclopedia, exposta desde un punto de vista europeísta, recolle todo o xigantesco patrimonio relacionado co Camiño de Santiago, aclarando, concretando e pondo ao alcance de todo tipo de persoas os termos, conceptos, ideas, personaxes, itinerarios, tradicións, lendas, etc., que pertencen ao universo xacobeo.

Personaxes históricos e de lenda, peregrinos históricos de todo o mundo, os camiños e as súas poboacións por Europa, tradicións, lugares míticos, etc. Todo está no tres mil entradas e case catro mil páxinas desta enciclopedia, onde se atende, non só á orixe e desenvolvemento do Camiño de Santiago, senón tamén ao seu presente, no que volveu a renacer con máis brío que nunca.

Obra inédita de consulta rápida e sinxela
A publicación presta unha especial atención ao inmenso patrimonio que atesouran as diversas rutas a Compostela e que motiva aos millóns de peregrinos que cada ano realizan esta viaxe física e espiritual convertido xa en Patrimonio da Humanidade. "O Camiño de Santiago é un fenómeno moi amplo, unha cultura propia, e iso verao quen coleccione a Gran Enciclopedia", asegurou Rodríguez, á vez que advertiu que esta obra "achega un enfoque inédito que a distingue da infinidade de guías e de libros de ensaio xa publicados". Nunca antes ordenáronse os termos xacobeos en forma de dicionario enciclopédico de modo que se lograse unha consulta rápida e sinxela. "O que pretendemos é facilitar o acceso inmediato a calquera contido do mundo xacobeo", aclara o editor.

Os dezaoito tomos da obra, que comezou a xestarse hai dous anos, aspiran a despexar as dúbidas máis frecuentes sobre o Camiño de Santiago, a través de palabras crave e de forma concisa. "Nestes momentos o Camiño ten aspectos sorprendentes, como que estea sinalizado até en Eslovenia. A enciclopedia ocúpase dese fenómeno con entradas sobre a cultura xacobea en Suíza, en Francia ou en Polonia, onde é incipiente".

Cronoloxía e bibliografía
O traballo complétase cunha precisa cronoloxía ?inédita no seu estilo? que contribúe a mellorar aínda máis a accesibilidade e posibilidades de consulta da obra, así como unha amplísima bibliografía de alcance internacional. Nela inclúense máis de setecentas referencias actualizadas até principios de leste mesmo ano 2010 e que completan unha obra que abre unha nova era na Ruta Xacobea.

Un ambicioso proxecto editorial
A obra editada por unha firma galega, Edicións Bolanda, constitúe un ambicioso proxecto editorial no que toma parte un equipo multidisciplinar de máis de sesenta acodes entre redactores, historiadores, fotógrafos, deseñadores gráficos e outros colaboradores, que durante dezaoito meses levaron a cabo un enorme labor editorial que ve a luz en pleno Ano Santo 2010. A Gran Enciclopedia do Camiño de Santiago distribuirase por diversas canles tanto en España como en Europa. Inicialmente poranse no mercado máis de douscentos mil exemplares. Así mesmo estase traballando nun ambicioso proxecto en liña da obra.

Intergrupo Parlamentario dos "Camiños de Santiago"
O intergrupo, herdeiro do que presidiu nos anos noventa o entón eurodeputado popular Xerardo Fernández Albor, constituíuse o pasado mes de febreiro en Estrasburgo. Está presidido polo deputado popular Francisco Millán Mon, e ten como vicepresidentes ao eurodeputado francés Dominique Baudis, ao italiano Mario Mauro, ao portugués Paulo Rangel, ao galego Antolín Sánchez Presedo e ao polaco Konrad Szymanski. O seu obxectivo é "lembrar e divulgar o papel que os Camiños de Santiago desempeñaron na creación da cultura europea e dunha identidade europea común". Os eurodeputados comprométense a efectuar contactos coas rexións, cidades, institucións e expertos vinculados aos Camiños de Santiago e a estimular a recuperación destes en Europa.

Fundación Galicia Europa
A Fundación Galicia Europa (FGE) é unha entidade sen ánimo de lucro creada en 1988 para promover accións que propicien o achegamento entre Galicia e Europa. Participada por diversas entidades públicas e privadas galegas, está vinculada funcionalmente á Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE da Xunta de Galicia.

Conta cunha oficina en Santiago e outra en Bruxelas, da que forman parte preto de trescentas representacións rexionais establecidas na capital comunitaria. Nestes máis de vinte anos de historia o seu traballo materializouse en catro grandes ámbitos: defender os intereses de Galicia ante a UE, informar sobre a UE en Galicia, formar e sensibilizar sobre Europa en Galicia e promover a participación galega en proxectos europeos.

12 de maio de 2010

0 comentários :

Danos a túa opinión