A Porta de Cima

Martín Seco García

Unha vez que comeza a verse o resultado das obras de rehabilitación da rúa Porta Decima, cun resultado que os socialistas valoramos positivamente. Dende o noso grupo político, observamos como chegan certas informacións, esgrimidas por algún veciño da zona, xunto coa colocación de mobiliario decorativo na entrada da rúa, que fan que exista a posibilidade de que o Grupo de Goberno do Partido Popular, poida estar valorando a peonalización de dita rúa do noso casco histórico, e digo observamos, posto que ninguén do Grupo Municipal Socialista, como ven sendo habitual nesta lexislatura, foi avisado de tal posibilidade polos gobernantes do Partido Popular, en ningunha reunión oficial, extraoficial, nin tan sequera cunha simple chamada telefónica a nosa portavoz ou a algún membro do noso grupo.

Se fose certa dita información ou simplemente a existencia de dita posibilidade, dende o Grupo Municipal Socialista aplaudimos ao señor Alcalde e o PP para que continúen adiante con esta peonalización, que dende fai moitos anos, este e os anteriores grupos municipais socialistas, reivindicaron publicamente e que tamén incluíron nos sucesivos programas políticos de cara ás citas electorais. Animamos tamén ó PP a que este, sexa o primeiro paso, de cara a unha maior peonalización da zona vella do noso casco histórico, que continúe coa Praza de Santa María e algunha das rúas que levan a ela, sabendo que contan co leal apoio do grupo maioritario da oposición para facelo. Tamén queremos animar a aqueles veciños, que non teñan clara dita peonalización, a que pensen a que a medio e longo prazo serán os grandes beneficiados desta decisión, como sucedeu neutros concellos do noso entorno, en que moitos veciños, tamén dubidaron da idoneidade de facelo e que agora están encantados con que se tomaran estas decisións no seu tempo.

Nada máis que rexeitar o xeito tan pouco transparente e democrático co que o PP segue a tratar ao partido maioritario na oposición, que ten que decatarse dos novos proxectos que quere desenrolar o Grupo de Goberno da nosa vila, polos comentarios de veciños ou por informacións dos medios de comunicación, sen que exista por parte do Alcalde nin do seu grupo, nin unha soa chamada aos membros do noso grupo, nin a convocatoria da nosa Portavoz para informala ou buscar puntos de encontro co noso grupo. Sendo de maior gravidade, que nin tan sequera se intentase informar deste tema aos membros da oposición, nunha recente comisión de urbanismo celebrada a finais de Xuño, cando os nosos gobernantes xa deberían de ser coñecedores deste cambio de proxecto para a Porta Decima, tendo en conta que sobre esta rehabilitación, o noso grupo, preguntou polo menos en dúas ocasións en ditas comisións, sen ter sido informada sobre ningunha posibilidade de peonalización. Esperamos e desexamos para este final de lexislatura, un cambio de actitude no PP, posto que dende o grupo municipal socialista, ansiamos poder colaborar lealmente co grupo de goberno en aqueles asuntos de interese para o noso concello e só o comportamento de boicot do PP cara a nós, fai imposible que así sexa.

27 de ago. de 2010

0 comentários :

Danos a túa opinión