Soños de auga


Helena Villar Janeiro.-

Unha das cousas que desexo atopar cando saio coa cámara é a auga. A orballada nas arañeiras, nas herbas finas, nas follas planas, nos pétalos das flores… A brétema no colo dos macizos montañosos. A batida do mar contra os cons… E, por encima de todas, a auga estancada con residuos. A dos cacharros que dormen fóra, a do fondo de fontes e surtidores, dos vellos lavadoiros, das pucharcas. A chuvia nas pedras pulidas actuando de espello. As ondas do mar rizadas polo vento que reflicten obxectos da súa beira…
A virtualidade destas augas para modificar formas e volumes, mesturar realidades e espellismos, combinar luces e sombras, multiplicar perfís, cambiar o estatismo en movemento, e confundir dimensións e posturas é unha fonte de gozo para esta fotógrafa serodia que ama o abstracto, a polisemia dos contornos, a resemantización das imaxes.

A serie Soños de auga é unha mostra desa colección de augas na que o ollo quere sempre atopar un cadro escondido.

Mostra Fotográfica "Soños de auga"
Do 22 de novembro ao 12 de decembro
Casa da Cultura
Praza de Suso Gaioso, 1
27800 Villaba22 de nov. de 2013

0 comentários :

Danos a túa opinión