Que non deixe de cantar o merlo

Redacción.- Aconteceu en Madrid na invernía dun día de febreiro na Casa de Galicia. Xentes da diáspora, artesáns do verso, académicos, fabulistas das artes escénicas, vellos corroídos na memoria da República, políticos acontecidos, algún curioso, familiares e amigos.

O Grupo Bilbao de poesía galega en Madrid, rendeulle homenaxe ao editor e escritor Sabino Torres Ferrer. O acto estivo organizado por Rafa Yáñez e Manuel Pereira e presentado por Vicente Araguas. A cousa rodou emotiva entorno á colección de poesía “Benito Soto” (1949-1951) o último pirata galego, facendo un percorrido polos 17 números da colección.

É sabido que o valor desa colección é incuestionable para comprender a literatura galega de posguerra e, para os chairegos, o inicio da inmensa obra do noso bardo Manoel María da Casa de Hortas, xa que o número X  (1950) da colección foi “Muiñeiro de brétemas” inaugurando así a “Escola da tebra”.

Sendo fieis ao dito por Xavier Rodríguez Baxeiras no libro “Manuel María” da Asociación Cultural Xeremolos respecto a “Muiñeiro de Brétemas”,  cómpre destacar que a relevancia deste libro descansa en ser o primeiro título dun poeta mozo escrito despois do 36.  

O acto comezou coa proxección da película muda “La gran truchada” protagonizada por Sabino nos anos 50; a continuación escoitáronse anacos da presentación feita por Víctor Freixanes na conferencia: “A colección Benito Soto , de Sabino Torres” (Casa de Galicia, 8 de xuño de 1999).

Continuou cun recital de poesía da colección Benito Soto, a cargo dalgúns dos compoñentes do grupo Bilbao: Inés Canosa, Laura Mundo Torres, Marta González Suárez, Ricardo Pichel, Vicente Araguas, Begoña Regueiro, Manuel Pereira, Xesús Varela, Marga Vázquez, Rafa Yáñez, Yolanda López, Vítor Garabana, Carme Lamela, Miguel Barrera, Xosé Soto (Pepiño da Gaita), Fermín Bouza e Pilar Mera.

O acto rematou cunhas verbas de Ana Acuña, unha carta de Alonso Montero e unha exaltación de amizade de Antonio Bonet Correa, presidente da Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sabino agradeceu esta homenaxe con gran emoción e non puido chorar, por prescrición de Vicente. Na fotografía, o poeta chairego Rafael Yáñez Jato, recitando "Muiñeiro de brétemas".

1 de mar. de 2014

0 comentários :

Danos a túa opinión