XXI Premio Manuel Reimóndez Portela

Redacción.- A Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada convoca a vixésimo primeira edición do Premio Xornalístico “Manuel Reimóndez Portela”, que contará cunha dotación económica de mil euros. Premiarase o mellor traballo ou serie de traballos, ata un máximo de cinco, publicados en lingua galega en calquera medio de comunicación escrito antes do vindeiro día 28 de agosto.

O prazo de recepción de traballos na fundación conclúe o 4 de setembro. Pódense enviar ao enderezo postal da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada (Zona Deportiva, s/n. 36680 A Estrada) ou mediante correo electrónico fecae@feiradomoble.com.

Os traballos poden ser presentados polos seus autores, ou por calquera lector, debendo remitir un exemplar dos traballos e facendo constar a data de publicación, o autor e o medio de comunicación no que foron publicados. O xurado estará presidido por un membro do comité de seguimento, catro vogais e un secretario con voz pero sen voto, reservándose a fundación o dereito de volver publicar os traballos premiados.

18 de xul. de 2016

0 comentários :

Danos a túa opinión