Premio Mondoñedo 2019. Modalidade Ensaio

Redacción.-

A Asociación As San Lucas en colaboración co Colectivo Mondoñedo É … e o Concello de Mondoñedo veñen de convocar a 4ª edición do galardón denominado Premio Mondoñedo que nesta ocasión, ano 2019, se concederá na modalidade de ENSAIO á obra que o xurado estime merecente, escrita orixinalmente en galego e cuxa primeira edición fose publicada en calquera soporte nos 10 anos anteriores ao desta convocatoria; ou sexa, entre 2009 e 2018, ambos inclusive.
En aplicación das BASES (ver anexo) neste momento, unha que todas as institucións que forman pàrte do xurado, nomearon aos seus respectivos representantes estes, a título individual, farán chegar nas próximas datas á secretaría as obras propostas que terán a consideración de finalistas, cuxa listaxe que se fará pública antes da data, 13 de outubro, prevista para o fallo.

COMPOSICIÓN DO XURADO
Composición do xurado para a edición correspondente ao ano 2019, modalidade ENSAIO.
Presidente: Antonio Reigosa, Cronista oficial de Mondoñedo.
Vogal designado polo Consello da Cultura Galega.
Vogal designado pola Real Academia Galega
Vogal designado pola Asociación de Escritores/as en Lingua Galega (AELG).
Vogal designado pola Asociación Galega de Editoras.
Vogal designado polo Instituto Galego de Historia.
Vogal designado por Facultade de Humanidades de Lugo (USC)
Vogal designado polo Concello de Mondoñedo.
Secretario: Fran Bouso, designado pola asociación convocadora deste premio.
Os nomes dos membros do xurado faranse públicos unha vez fallado o premio. Nin o presidente do xurado nin o secretario poden propoñer nin votar obras.

REUNIÓN DO XURADO E FALLO DO PREMIO
O xurado designado para elixir a obra gañadora reunirase en Mondoñedo o domingo, 13 de outubro de 2019, ás 12:00h.
A entrega do premio ao autor/es ou autora/s da obra gañadora terá lugar en acto público a celebrar no Auditorio Pascual Veiga de Mondoñedo o domingo, 20 de outubro¡.

PREMIO
O premio que se entregará ao/á autor/a da obra seleccionada, ou, en caso de falecemento ou outra causa, a un representante designado polos herdeiros ou titulares dos dereitos da obra premiada,
consistirá nun diploma acreditativo e unha obra artística orixinal e única, para esta ocasión creación do artista mindoniense, José Pedro Gómez.
ACTO DE ENTREGA DO PREMIO
O acto de entrega do galardón á obra distinguida co Premio Mondoñedo10 na modalidade de ENSAIO celebrarase en Mondoñedo o domingo, 20 de outubro de 2019.
PREMIOS 2016, 2017 e 2018 (Recordatorio)
Na primeira edición correspondente ao ano 2016 o xurado elixiu como mellor obra na modalidade de NARRATIVA publicada entre os anos 2006 e 2015 “Os libros arden mal” da autoría de Manuel Rivas,
publicada por Edicións Xerais de Galicia, 2006.
Premio: Diploma e obra de arte orixinal de Caxigueiro.
Na segunda edición correspondente ao ano 2017 o xurado elixiu como mellor obra na modalidade de POESÍA publicada entre os anos 2007 e 2016 “Hordas de escritura” da autoría de Chus
Pato, publicada por Edicións Xerais de Galicia, 2008.
Premio: Diploma e obra de arte orixinal de Juan Puchades.
Na terceira edición correspondente ao ano 2018 o xurado elixiu como mellor obra na modalidade de TEATRO publicada entre os anos 2008 e 2017 “Nome: Bonita” da autoría de Vanesa
Sotelo, publicada por Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 2015.
Premio: Diploma e obra de arte orixinal de Xosé Vizoso.

19 de set. de 2019

0 comentários :

Danos a túa opinión